Rendkívüli sportgyűlés: a sportot új alapokra kell helyezni!

sport

Megtörtént az a rendkívüli sportgyűlés, amelyet a testület kért a sportklubtól. Igen, jogos a kérdés, hogy mi alapján történt meg a gyűlés, mert én is hallottam, hogy nem mindenki kapott meghívót, de erre nem nekem kell választ adnom. Tény viszont, hogy ez így jobb keretet teremtett egy párbeszéd megkezdéséhez, nem valószínű, hogy több ember konstruktívabb vitát eredményezett volna. Az önkormányzat részéről megjelent Borsányi Gyula, Jurás Gábor, Szabó Zoltán, Mozoli Sándor és Darázs László. Az elején úgy tűnt, hogy átkiabálás lesz, mert mindkét oldal másik asztalnál ült. Végül ez is megtörtént, de szerintem a téma súlyát nézve a keretek között maradt.

A felszólalók a testület tagjait nem kímélték, felrótták nekik, hogy évek óta nem voltak a pályán. Többen úgy látták, hogy az 56 ezres összeget nem transzparensen használják fel, ezt Borsányi elutasította, szerinte „ nem probléma“ mindent bemutatni. Több esetben szóba került, hogy a pályán felújítás nem történik, ezt a község vezetése ugyancsak elutasította, sőt Bende Norbit is felszólították, hogy mindezt cáfolja. Norbi kijelentette, hogy a pályán voltak javítások, például a pincéből a vizet eltávolították, de a többiek szerint a fényképek bizonyítják, hogy a pálya leépül. Borsányi szerint a pálya körüli munkálatokat el lehet végezni, de nem egy év alatt. A focirajongók azzal vágtak vissza, hogy akkor eddig miért nem csinálták meg. Felvetették, hogy a szponzorok segítsége nélkül nem lenne meg az öntözőberendezés, de Borsányi figyelmeztetett mindenkit, hogy ezt a község állta, vállalkozó csak a munkát végezte. Többen felrótták a falu elöljáróinak, hogy tudtak a kialakult helyzetről, tehát ne állítsák, hogy nem voltak tájékoztatva. Borsányi azzal kontrázott, hogy ennek a gyűlésnek akkor kellett volna megtörténnie, amikor kiléptek. Azt is kijelentette, hogy a költségvetésben továbbra is teljes összeg szerepel a sportra, annak ellenére, hogy nincs „A“ csapat, de azt is határozottan kijelentette, hogy a pórázt rövidebbre fogják, minden kiadást szigorúbban fognak ellenőrizni. A község továbbra is minden támogatást megad, de a szponzorok nem a mi dolgunk-fejtette ki Borsányi. Borsányi továbbá kijelentette, hogy ilyen sok támogatást kevés falu ad.

(Ezt mások sem cáfolták. Felsőszelit hozták fel példaként, ahol a sport 44 ezret kap és fejlődik, így a testület ezen érvelése pont arra mutat rá, hogy mennyire rossz Pereden a sport támogatása. A nagy összeg nem erény, hanem  bizonyíték arra, hogy valami nagyon nem jól működik.)

Bende Norbi a sport teljes megreformálást vázolta fel. Szerinte a pénz ilyenformán csak elfogy, de igazi látszata nincs. Szerinte 20 év óta minden változatlan, ezért a „régi politikának“ búcsút kell inteni és a focit új alapokra helyezni. Csak olyan munkát tud elképzelni, amely újszerű menedzsmentet, teljesen más megközelítést igényel. Részéről folyamatos fejlődést tud elképzelni, olyanhoz nem adja a nevét, amely nem hoz megújulást. Szerinte olyan focit kell játszani, amire van keret, tehát figyelembe venni a realitásokat. A legnagyobb támogató az önkormányzat és csak kis arányban a szponzorok. Ha ez nem elég az V.ligára, akkor ezzel szembe kell nézni és olyat játszani, amire telik, mert a fociszeretők erre is kimennek.

Vankó Denis konkretizálta is elképzelést. A sportklub bérleti szerződéssel átvenné a focipályát, majd támogatás formájában a teljes 56 ezer felett gazdálkodna. A kiadásokról könyvelést és elszámolást vezetne az önkormányzat felé. Titkolt vagy nem titkolt célja mindennek, hogy a tényleg nagyon magas támogatási összeget célirányosabban, effektívebben tudják felhasználni. A testület képviselői, rövid értetlenkedés után, elvből nem utasították el az ötletet, de közölték, hogy jogászokkal megvizsgálják. ( Itt az a kérdés, hogy miként fizetik majd az edzőket és alkalmazottakat, mert szerintem arra, hogy egy más szervezet alkalmazottját fizesse, a község direkt módon nem adhat támogatást. Ugyanakkor a peredi költségvetést is új alapokra kell helyezni, mert legkésőbb októberben- novemberben késznek kell lennie a bérleti szerződésnek, mert decemberben az új költségvetést el kell fogadni, különben a sport pénz nélkül marad.) 

Természtesen fontos kérdés volt, hogy mi lesz az „ A” csapattal. Takács Szilárd szerint a játékosok 80-90%-a vissza fog jönni. A teremben felhangzó morajlásból azt szűrtem le, hogy ezt nem mindenki hiszi el. Norbi szerint június elsejétől már feláll az új csapat, ezt többen késői időpontnak tartották és májust javasolták, de Norbi szerint ezt majd a vezetőség eldönti. Továbbá szeretné a mérkőzéseket vasárnapról szombatra áttenni, ez az idősebb generációnál nem váltott ki osztatlan sikert. Fontosnak tatja, hogy a sportpálya újra fontos hely legyen, ahova a család kijöhet és ez által a sportról kialakult rossz vélemény megváltozzon.

A gond ott keletkezett, hogy minden ötlet nem csak pénz, hanem ember kérdése is. A sportrajongók nem nagyon siettek az új vezetőségbe. Végül sikerült egy szűkebb vezetőséget választani, amely a napi-heti operatív kérdéseket fogja oldani. Tagjai: Takács, Bende, Jurás, Góra,  Vankó Denis, illetve egy szélesebb 17 tagú vezetőséget, amely –  jobban nem tudom megfogalmazni- a sport teljes arculatát, irányvonalát fogja meghatározni.Kovács Zoltán

Egész nevén Kovács Zoltán. 1977-ben született, a nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen tanult. Szabadidejében a pered.info-t szerkeszti.