Megalakult az új önkormányzat

20101217-onkormanyzat

A karácsonyi ünnepkört megelőzően, december 17-én megalakult a falu rendszerváltás utáni 6. önkormányata. Mint ismeretes, a választások eredményeként a 11 tagú testületbe csak MKP-s jelöltek jutottak be. Az új „parlamentben“ 5 felsőfokú végzettséggel rendelkező képviselő van- ez kettővel kevesebb, mint az előző testületben. A gyengébbik nem aránya is csökkent, miután eggyel kevesebb hölgy lesz köztük, mint pár hónappal ezelőtt . A legfiatalabb képviselő 23, a legidősebb 56 éves. A képviselők átlagéletkora szinte pontosan megegyezik a lakosság átlagos életkorával, azaz közel 43 év. Ennyi a statisztika, térjünk vissza az estéhez.

Az ünnepi ülést az iskolák diákjai nyitották meg rövid műsorral. Ezt követően Barczi Tivadar, a választási bizottság elnöke ismertette a választások eredményét, majd következett Borsányi Gyula polgármesteri esküje. A képviselők nevében Novák Veronika mondta el az eskü szövegét.

Borsányi Gyula az ünnepi beszédében elmondta, hogy ez a választás homlokegyenest más volt , mint a négy évvel ezelőtti. A választásokon kihívója is akadt, ugyanakkor nagy tolongás volt a képviselői székekért is. Megemlítette azt is, hogy a választásokba nagy mértékben beleszólt a kommunikáció új formája, az internet. Elismerte, hogy mindkét fél lehetőséget kapott a bemutatkozásra, de a fórumon beindult névtelen gyalázkodásokra is felhívta a figyelmet. Sajnálja, hogy így alakult, de reméli, hogy a kezdeményező tanult belőle és megbánta.

A beszéd további részében a választásrokról és annak a kimeneteléről beszélt. Úgy értékelte az eredményt, hogy győzött a józan ész és a megfontoltság. Ugyanakkor felhívta a lakosok figyelmét, hogy a falu rendelkezésére egyre kevesebb pénz áll , ezért mindenkit megkért, hogy türelemmel legyen az önkormányzat célkitűzéseivel. A végén minden egyént felszólított, hogy nemzetiségi, vallási és politikai beállítottságot félretéve, közös erővel és egymás megbecsülésével dolgozzon a falu érdekében.

Az alpolgármesteri funkcióra újból Jurás Gábort javasolta, és ezt a testület egy tartózkodás mellett (Jurás Gábor) jóváhagyta vagy tudomásul vette(?).( Ezt azért írtam így, mert Szekeres Klaudia egyszer azt mondta, hogy a testület legfejebb tudomásul veheti, hogy a polgármester kit jelöl alpolgármesternek, de beleszólása nincs. Hiába van egy helyi rendeletben, hogy az alpolgármester kinevezését a testületnek kell jóváhagynia – tehát elméletileg el is utasíthatja, azt a törvény felülírja. Ugyanakkor ha jól emlékszem, akkor a „Štatút obce-ban“ úgy fogalmazták meg , hogy a polgármester javaslatát a testület hagyja jóvá.)

A testület arról is döntött, hogy a következő években milyen szakbizottságok fognak működni és ezeknek ki lesz az elnöke. Most tekintsünk el attól, hogy az összes bizottságot felsorolom, remélhetőleg lassan a honlapon az önkormányzat részbe mindegyik felkerül. De két változást érdemes megemlíteni: a bizottságoknak csak 5 tagja lesz és egy új is alakul, méghozzá a Mediális, információs és a társadalmi szervezetekkel együttműködő komisszió név alatt.

Kovács ZoltánEz is érdekelhet,,,