A központ felújítása – egyre súlyosabb problémák

blank logo tesedikovo

A májusi testületi ülésen a képviselők több olyan kérdést vitattak meg újból , amelyek már az előző ülésen is terítéken voltak, illetve ezen az ülésen minden jel szerint pont került a kanálisok kitisztítása körüli huzavonára is. A májusi testületi ülésen a legaktívabb képviselők abc sorrendben: Barczi István, Darázs László, Kovács Sándor, Mozoli Sándor, Novák Veronika, Varga Zoltán. (A félreértést elkerülvén, ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem szólnának hozzá a dolgokhoz, hanem arról szól, hogy kinek a hozzászólása határozta meg a tanácskozás menetét.)

Közvetlenül az ülés elején Jurás Gábor az előző havi ülés határozatai ismertetésekor elmondta, hogy az Agrováh kijavítja a szeméttelepre vezető utat. Arról is szólt, hogy  Alszegről kitiltani a teherforgalmat csak az útkarbantantó vállalat segítségével, elterelő táblák kihelyezésével lehet. Varga Zoltán megjegyezte, hogy a vágóhídra általában ugyanazok járnak, ezért érdemes lenne velük megbeszélni, hogy ne azt az utat használják. Somogyi László felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy  nem a vágóhíd miatt jár arra a legtöbb teherkocsi, hanem a „betonplaccon“ található kavicslerakat miatt.

Darázs László újra a temetői járdák javítása felől érdeklődőtt. Az alpolgármester elmondta, hogy ennek a kijavítása nagyon sok pénzbe kerülne. Darázs László erre úgy reagált, hogy nem új járdára gondolt. Nagy Richárd szerint a problémát nem olyan egyszerű megoldani, mert a fák gyökerei miatt görbültek el a betonlapok. A polgármester hozzáfűzte, hogy erre szakembereink sincsenek. A testület lokális javításokat javasolt az említett szakaszon.

Már a múlt havi gyűlésen szó volt a parkolási gondokról. A hivatal ebben az ügyben most új rendeletet készített elő. Novák Veronika úgy látta, hogy a tervezet meglehetősen homályosan fogalmaz, hogy milyen körülmények között lehet engedélyt kérni parkolásra és konfliktus esetén kinek a hatáskörébe tartozna. A hivatal szerint nekik lenne joguk elvontatni 24 órás illegális parkolás után.  De ekkor az nem volt világos, hogy az ebben illetékes komisszió miként tehetne ajánlást 24 órán belül a hivatalnak, ugyanis az egyik kitétel szerint a vitatható eseteket a komissziónak kell megvitatnia. Darázs László hozzáfűzte, hogy ez a probléma sofőrfüggő, mert ismer olyat is, aki, ha kell, naponta háromszor beáll kamionnal az udvarba. Ugyancsak elhangzott, hogy parkolást tiltó táblák kihelyezése nélkül ez az ügy nehezen megoldható. A döntést  a tisztázatlan körülmények miatt elnapolták.

A vízügyi társaság végre elküldte a válaszlevelét. Mint ismeretes, pár hónapja Barczi Viktor társulása tárgyalást kezdeményezett a Vágmenti Vízügyi Igazgatóságával a kanálisok tisztításáról. Ezt a kezdeményezést később pár képviselő felkarolta. Most úgy néz ki, hogy nem volt hiábavaló a munka. Nem érdemes az egész válaszlevelet idézni, mert a lényeg a következő: átértékelték a terveiket és szeptemberben elkezdik az elvezető kanálisok tisztítását.

Egy eléggé banális telekvásárlás kapcsán a testület véleménye kettészakadt. Egy lakos a Mocsolában telket szeretett volna vásárolni. A telek szántóföldnek minősül, de közvetlenül a ház mögött van. A dilemma abban volt, hogy mennyit kérjenek érte. A telekrendezéskor 12 eurót kérnek a telkekért, igaz, nem szántóföldről van szó. Az is elhangzott, hogy a területrendezési tervben szerepel, hogy idővel ott utcát szeretnének nyitni, akkor viszont megugrik az értéke, de ez bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Jurás Gábor elmondta, hogy a határban mennyiért „mennek a földek“ (0,33 €), de Kovács szerint mégsem lehet azzal az árral számolni, mert ez mégiscsak a ház mellett van. Egyfajta árbörze alakult ki. Varga Róbert javasolta a 12 eurós árat megfelezni. Néhányan ezt is soknak tartották, szerintük a kérvényező nem fog érte 3000 eurót fizetni. Végül 3 euró mellett döntöttek, de Novák Veronika és Barczi István is azzal indokolták a tartózkodásukat, hogy ők nem tudják megállapítani, hogy a 3 € reális érték-e ezért a telekért.

A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy tárgyalt az iskolákkal a múlt hónapban említett pályázatról. Azóta kiderült, hogy csak az iskolák pályázhatnak, mivel saját jogalanyisággal rendelkeznek. A magyar iskola úgy döntött, hogy megpróbálja, de a szlovák nem. Ezt az igazgatónő azzal indokolta, hogy nem sok esélyt lát arra, hogy egy faluból két iskola is nyerne. A polgármester és a képviselők is furcsállották a döntést, ezért a testület kérte a hivatalt, hogy jegyzőkönyvben rögzítsék az igazgatónő döntését. Erre azért van szükség, hogy ha a jövőben a szülők felróják, hogy miért van a magyar suli jobban felszerelve, erről legyen bizonyíték.

A képviselők listát kaptak arról, hogy mennyi gyerekkel lehet számolni az óvodákban, ugyanis az óvoda személyi és tantermi bővítéséről volt szó. A polgármester elmondta, hogy a szlovák óvodában 49 jelentkező volt, ezért ott nincs szükség új osztály nyitására. (A max. létszám 48 gyerek lehet mindkét óvodában.) A magyar óvodában 53 jelentkező, ezért szeptembertől 3 osztályt nyitnak, 14, 15, 24 gyerekkel. Ezért új tantermet is kialakítanak, valamint új óvónőt is felvesznek, de hogy milyen feltételekkel, az még nem tisztázódott.

A polgármester elmondta, hogy a központ felújítása tovább fog késni, és olyan helyzet állt fenn, hogy fontolgatta a szerződés felbontását. A zsolnai fővállalkozó ellen végrehajtás indult. Ugyan az utolsó percben sikerült az exekúciót megúsznia, de az alvállalkozónak továbbra sem fizet. Elmondta, hogy még 6 településnek van hasonló gondja. A falunapra biztos nem készül el az teljesen az új tér és az egész projektet augusztus vége előtt már biztos nem fejezik be. A képviselők tőbbsége meglehetősen sötéten látta a további munkák sorsát.

Kovács Sándor beszámolt arról, hogy Mozoli Sándorral megnézték, miért ázik be a halottasház. Javaslatok is elhangzottak, és apró javításokat már az idén is elvégeznek, de az igazi munka jövőre várható. A tanácskozás végén a jelenlévő Somogyi László rákérdezett, hogy ha már bizalmat szavaztak neki az építésügyi komisszióban, akkor miért nem hívják az ilyen helyszínekre, mint pl. a halottasház felmérése. Elmondta, hogy szaktudásával szívesen segítene, hozzászólna a témához, ugyanakkor 10 kanna szigetelő anyagot is felajánlott az apró javításokra. Kovács Sándor úgy  indokolta, hogy a komissziót csak akkor hívják össze, ha erre kérés érkezik a testülettől, de ilyen nem volt, ezért voltak csak ketten.

Somogyi László azt is megkérdezte, hogy az óvodai rekonstrukcióra miért nem írtak ki pályázatot, hogyan lehetséges, hogy már megvan a vállalkozó. Ő is szívesen jelentkezett volna. A hivatal azzal védekezett,  hogy csak egy új falról van szó és nem nagyszabású építkezésről.

Kovács ZoltánEz is érdekelhet,,,