Tiltakozás a lovas farm ellen

m01_RTR31TVV

Egy ideje ismeretes, hogy a falu határában turisztikai beruházásra kerül sor. A Laczkó család hosszútávon egy lovas farm kiépítését tervezi. Viszont ez a környékbeli lakosoknál nem váltott ki osztatlan sikert. A farm ellen 24 lakos petíciót írt. A testület júniusi ülésén foglalkozott a petícióval, amely kifogásokat emelt a létesítmény ellen. Maga a petíció nagyon általános volt, egyetlen kézzelfogható konkrét tiltakozás az volt, hogy a farm, jobban mondva az ott keletkező trágya bűzleni fog és ezzel az életkörülményekben minőségi romlás fog végbe menni, amely végső soron az ingatlanok értékében fog megmutatkozni.  A gyűlésen részt vett Laczkó Csaba és a projektet kidolgozó Struhár úr. Az utóbbi elmondta, hogy ez a terv nem előzmények nélkül született, ugyanis ö dolgozta ki a galántai Rancs az ezüst tónál projektet is. A peredi terv ebből indul ki, csak kisebb méretű –kapacitású lesz. A tervező hozzátette, hogy minden a normáknak megfelelően készül, sőt több esetben ezen felül tervezték. Az állatok 400-500 méterre lesznek az első háztól, miközben a norma 200 métert ír elő. A farmnak saját tisztítója lesz, így bűz sem lesz, legalábbis az ígéretek szerint.

Laczkó szerint néhány lakos bosszújáról van szó, akik az ott található kimért telkeket használták és úgy gondolták jövőben a családjuk tagjai építkezhetnek rá.

A testület a petíciót tudomásul vette, de a benne foglaltakkal nem értett egyet. Szerinte a tiltakozás általános, a többi lakos érdekét is figyelembe kell venni, és ebből a szempontból a farm előrelépés. A testület úgy látta, hogy a falu belterületén a bűz sokkal nagyobb probléma. Körösi Ildikó, mint a környék képviselője elmondta, hogy ugyan a tiltakozók megkeresték, de szerinte sem konkretizálták a kifogásokat. Elmondta, hogy a 100 ház tartozik hozzá, ebből 12 volt a tiltakozó, és neki a többiek szempontját is néznie kell. Én támogatom (a terveket), nem mehetünk a falu ellen-jelentette ki a képviselő.Kovács Zoltán

Egész nevén Kovács Zoltán. 1977-ben született, a nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen tanult. Szabadidejében a pered.info-t szerkeszti.