Bán Gyula nyílt levele az ARRIVA a.s. Nové Zámky elnökének

csad

Vec: Prímestská autobusová doprava

My cestujúci z  Tešedíkova a okolitých dedín obraciame sa na Vás požiadavkou o zladenie odchodov prímestských autobusov zo železničnej stanice Šaľa s prichádzajúcimi vlakmi z Bratislavy v odpoludňajších a večerných hodinách . Nechceme Vás unavovať cestovnými poriadkami, ale radi by sme upriamili Vašu pozornosť na to , že existuje príchod vlaku z Bratislavy ku ktorému nie je autobusový prípoj s primeraným časovým odstupom . Príchod vlaku je o 18:44 hoď , najbližší odchod autobusu je o 19:53 hoď , znamená to , že cestujúci čaká na prípoj autobusu 1 hodinu a 9 minút. Nie je tomu tak dávno k tomuto príchodu vlaku z Bratislavy sme mali vlakový prípoj (Šaľa -Neded). Po zrušení spomínaného vlakového prípoja na chvíľu bol zriadený autobusový , teraz je zrušený, zostalo nám len dlhé čakanie na najbližší autobusový prípoj. Nezainteresovanému človeku čakanie na autobusový prípoj 31min; 1hodina 9min; 39min; 1hodina 18min (takéto časymáme v odpoludňajších a večerných hodinách pri čakaní na autobusový prípoj ) nehovorí veľa . Ale vžite sa do situácie pracujúceho človeka , ktorý je preč zo svojho bydliska 10÷13 hodín niekedy aj viac. Pre takého človeka čakanie takej dlhej doby na autobusový prípoj je večnosť. Pred voľbami do NSK prakticky všetky strany deklarovali , že chcú napomáhať k zvýšeniu zamestnanosti v našom kraji , ale tak, že sa znižuje počet a kvalitaprípojových autobusových spojov sotva pôjde ! Kto nevlastní osobný automobil ,alebo nezarába toľko aby prevádzkoval osobné auto na cestu do práce a nepatrí medzi tých šťastných ,ktorí so služobnými autami cestujú do práce ,takému človeku zostávajú len hromadné dopravné prostriedky.

Chceme poprosiť predsedu NSK aby cez kompetentného pracovníka NSK a v neposlednom rade poslancov NSK za šalianský okres , aby sa tejto problematike venovali väčšiu pozornosť a pomohli vyriešiť komplexne , zladenie príchodov aj odchodov vlakov s autobusovými spojmi (včítane soboty a nedele ) .

V petičných hárkoch podpísaní cestujúcidôrazne vyhlasujeme ,že my nežiadame také riešenie aké ste vykonali v minulosti tým ,že jeden spoj ste zrušili na úkor druhého spoja !

Osobne si myslím, že naše požiadavky v tomto liste nie sú prehnané, nežiadame nič výnimočné len to čo v kultúrnej krajine v 21 storočí by malo byť samozrejmosťou ! Zmeny v cestovných poriadkoch sa dajú robiť ak cestujúci si o to žiadajú a kompetentní majú ochotu riešiť dokazuje to aj „Kompletný prehľad zmien vlakov ŽSR platných od nedele 2.marc. 2014“(prikladám).

Názory cestujúcich Tešedíkova a okolia predkladá : Július BÁN , obyvateľ obce Tešedíkovo , dňa 6.marca 2014 .