Petíció indul a benzinkút ellen

Petition-clipboard

A tervezett töltőállomás ellen aláírásgyűjtésbe kezdenek  a környékén élő lakosok. Bán Gyula vezette petíciós bizottság ( további két tag) célja, hogy felhívja testület figyelmét a szerintük káros hatásokra. A tervezett aláírásgyűjtést szombaton szeretnék elkezdeni és remélik, a lakosok egyetértenek a kezdeményezéssel A petíció szövegét magyarra is lefordítják, hogy később senki se mondhassa, hogy nem tudta mit ír alá.  A Pered.info-hoz eljutatták a petíció szövegét.

Dolupodpísaní, týmto svojim podpisom vyjadrujú svoj nesúhlas s plánovanou realizáciou stavby Čerpacej stanice na Žiháreckej ulici v centre obce, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

  1. Takáto stavba by bola výrazným negatívnym činiteľom prispievajúcim k zhoršeniu životného prostredia obyvateľov Tešedíkova, ktorí bývajú v danej lokalite, ako aj okolo idúcich občanov, hlavne detí, ktoré v bezprostrednej blízkosti plánovanej Čerpacej stanice chodia do školy. Je všeobecne známe, že na Čerpacích staniciach je vysoká koncentrácia motorových vozidiel, vrátane väčších, nákladných, ktoré v danej lokalite vypúšťajú nadmerné množstvo výfukových plynov.

 

  1. Plánovaná stavba Čerpacej stanice sa nachádza pri rušnej hlavnej ceste (bez cesty pre cyklistov) s dvomi križovatkami (odbočkami) s ulicou Školská a Mládežnícka. V danom priestore sa pravidelne pohybuje veľké množstvo ľudí i nemalý počet školákov. V dôsledku nadmerného nárastu pohybu motorových vozidiel, ktoré by navštívili Čerpaciu stanicu (príjazdy, odjazdy, odbáčanie, otáčanie vozidiel a pod.) hrozí zvýšené riziko dopravných nehôd, a to najmä s cyklistami a chodcami (hlavne deťmi)!

 

  1. Prevádzka Čerpacej stanice by mala výrazne negatívny vplyv na kvalitu bývania obyvateľov okolitých bytov a domov a podstatným spôsobom by zasiahla do ich práva na pokojné užívanie ich vlastníctva, a to obťažovaním nadmerným hlukom a emisiami, jednak výparmi pohonných hmôt ako aj emisiami výfukových plynov z nadmerne zvýšenej dopravy motorových vozidiel v danej lokalite.

 

  1. Sme presvedčení, že naša obec nemá potrebu výstavby Čerpacej stanice s pohonnými hmotami v centre obce. Najbližšia Čerpacia stanica sa nachádza v Diakovciach (vzdialené 3km), ako aj v smere hlavných jázd je dostatok čerpacích staníc (Šaľa, Matúškovo, Galanta). Ak investor chce svoje peniaze investovať do výstavby čerpacej stanice s pohonnými hmotami v obci Tešedíkovo, navrhujeme mu stavať mimo husto obývanej zóny so zvýšeným pohybom chodcov a cyklistov.

Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva navrhujeme obecné pozemky v centre obce efektívne využiť pre potreby miestnych obyvateľov a nie na takú stavbu, ktorá zhoršuje životné  prostredie a výrazne zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd.Kovács Zoltán

Egész nevén Kovács Zoltán. 1977-ben született, a nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen tanult. Szabadidejében a pered.info-t szerkeszti.